Annie Lööf intervjuas i Dagens Industri

- Det är idag en orimlig belastning som många av landets småföretagare har när medarbetare blir sjuka.   Det säger Annie Lööf i en stor artikel i Dagens Industri idag. I samband med det chattar hon också med läsare klockan 11 på tidningens hemsida.
Idag intervjuas Annie Lööf i ett porträtt i Dagens Industri.  Hon poängterar de två huvudutmaningarna som hon ser framför sig - klimatfrågan och ungdomsarbetslösheten. För att få ned arbetslösheten i landet krävs en politik som underlättar för företagen så att de i sin tur kan skapa nya jobb. Det handlar framförallt om sjuklönerna som kan bli orimligt höga.
- Jag ser gärna att vi så snabbt som möjligt går fram med ett högkostnadsskydd för små företag, säger Annie Lööf till tidningen.
Samtidigt som Annie Lööf vill se en reform av sjuklönerna poängterar hon också behovet av reformer för att öka det kvinnliga inflytandet i näringslivet. Som övertygad feminist är det en av hennes hjärtefrågor och hon poängterar för Dagens Industri att det gäller att lyfta blicken och inte bara fokusera på de börsnoterade bolagen utan också på företag som inte finns på börsen.
- I de företagen är utvecklingen ännu mer skrämmande. Vi måste jobba med mycket bredare reformer för att se till att fler kvinnor får samma möjligheter till makt och inflytande som män, säger Annie Lööf.
En kortversion av artikeln går att läsa här.