Centerpartiet och regeringen säkrar ekosystemens värden

Värden som ren luft och rent vatten är något vi människor är beroende av men som inte går att räkna i i några balansräkningar. Därför vill Centerpartiet och regeringen nu lyfta ekosystemens värde när det kommer till samhällsplanering och näringslivsutveckling. Idag presenterade miljöminister Lena Ek en proposition som ska göra just detta. Propositionen "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster" är en välkommen satsning.
- Med denna långsiktiga plattform styr regeringen arbetet åt rätt håll och säkrar ekonomiska och ovärderliga värden i biologisk mångfald och ekosystemtjnster som vattenrening, produktion av mat och rekreation, säger Lena Ek.
Regeringen vill underlätta för företag att bedöma hur de är beroende av ekosystemtjänster. Dessutom vill man göra det enklare för investerare att få information om ett företags fulla värde. Det kan bidra till att utveckla affärsmöjligheter inom exempelvis turism, fiske eller skogsbruk. Just skogen lyfts tydligt och ett nationellt skogsprogram som fokuserar på skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden är en av satsningarna som görs.
- Dialog och samverkan med skogens alla aktörer är ett av de mest framgångsrika sätten att tydliggöra och utveckla miljöhänsynen för att säkra skogens olika funktioner, säger Lena Ek.