Det ska bli lättare med generationsskifte i familjeföretag

90 procent av företagen i Sverige ägs av ett fåtal personer, ofta en familj. Det är speciellt vanligt på landsbygden, där jord- och skogsbruk ofta är familjeföretag. Jämfört med många andra länder har Sverige dessutom en stor andel företag som ägs och drivs av personer som är äldre än 55 år och de senaste 25 åren har dessutom genomsnittsåldern på Sveriges företagare ökat.
Det är bra att människor vill stanna kvar i jobb och företagande högre upp i åldrarna, men ibland skapar skattesystemet inlåsningseffekter som får människor att stanna kvar i företagande längre än de önskar och att nya generationer inte får chansen att utveckla verksamheten. Det drabbar i stor utsträckning familjeföretagen på landsbygden.
För att underlätta för generationsskiften i familjeföretagen ska regeringen med näringsminister Annie Lööf i spetsen nu se över regelverket.  Bland annat ska utredningen se över det faktum att skatten för den som överlåter ett företag inom familjen i vissa fall kan bli dubbelt så hög som för den som säljer företaget till någon utomstående. Det är inte bara olyckligt för familjerna som drabbas av detta. Forskning visar också att företag som överlåts till närstående är livskraftiga. Därför är denna utredning extra viktig och kommer att stärka förutsättningarna för entreprenörer och jobbskapare i hela landet.
Du kan läsa hela debattartikeln på SvD Brännpunkt.