Alliansen: "Mer kunskapsfokus i skolan"

Idag presenterar Annie Lööf tillsammans med de andra partiledarna i Alliansen nya förslag för att ytterligare öka kvaliteten i den svenska skolan. Med pusselbitar som tidigare uppföljning och externt rättade prov kan kommer fler elever få stöd att nå kunskapsmålen. Samtidigt införs också ett läskunnighetsmål  i årskurs ett. Allt i ett led att öka kunskapen  och höja kvaliteten i skolan.
-  Det behövs en tidigare och tydligare uppföljning och kontroll av hur eleverna utvecklas, inte minst för att fånga upp elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och tidigt ge dem extra stöd
Konsekvenserna av den gamla socialdemokratiska skolpolitiken syns nu tydligt i sjunkande skolresultat. OECD har pekat på att det i Sverige saknas tidiga uppföljningar av elevers skolresultat, något som finns i andra länder som får bra resultat i kunskapsmätningar som exempelvis Pisa. Betyg är ett bra sätt att visa hur eleven ligger till i skolan och också visa om eleven behöver särskilt stöd. Därför föreslår regeringen nu att betyg införs från årskurs fyra. Centerpartiet har länge drivit frågan om just tydlig uppföljning för att tidigare se vilka elever som behöver hjälp och stöd. Den satsning på en tioårig grundskola som Annie Lööf och Alliansen tidigare presenterat är ytterligare ett led i att ge extra stöd till elever, genom att förskoleklasserna integreras i grundskolan.
Förutom förslaget om betyg från årskurs fyra vill Alliansen också införa läskunnighetsmål från årskurs ett där alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter.
-  Att kunna läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Genom ett nytt mål om läsförståelse för alla förstaklassare säkerställer vi att eleverna tidigt får hjälp, säger Annie Lööf
Läs mer om vår skolpolitik här.
Artikeln i sin helhet finns att läsa här.