Annie Lööf i Gävle: "Så slår oppositionens politik mot unga"

Kaffe och bullar är politik. Det visar Annie Lööf när hon idag besöker Gävle och Mocca Espresso Lounge för att prata hur oppositionens politik slår mot unga i regionen.
Idag besöker Annie Lööf Gävle och caféet Mocca Espresso Lounge. Där kommer hon att prata med de som driver och jobbar på caféet om hur de fick sina jobb, hur de ser på jobbet och framtiden. I samband med besöket kommer Annie Lööf också presentera en helt ny rapport om ungas jobb. Om oppositionen skulle vinna valet i höst hotas ett stort antal jobb runt om i landet, särskilt i de branscher som anställer många unga. Därför har Centerpartiet, med hjälp av riksdagens utredningstjänst, räknat fram hur många jobb i Gävleborg som hotas i regionen om de rödgröna vinner valet.
- Att fler jobb skapas i hela landet är min absolut viktigaste uppgift. Inte minst för unga och i delar av landet som är glest bebodda. För att vi ska få fler jobb i hela landet måste rätt förutsättningar finnas, säger Annie Lööf.
Annie Lööf besöker under dagen även Café Symfoni i Bollnäs.