700 miljoner till lanthandelslyft

Annie Lööf presenterade idag stora satsningar på kommersiell service, satsningar som handlar om att stötta mackar och handlare i gles-och landsbygd. Satsningen är ett sätt att skapa jobb och tillväxt i alla delar av landet, något som är en hörnsten i all Centerpartiets politik. - Macken eller lanthandeln är inte bara en plats att tanka bilen eller köpa mjölk. Det kan vara helt avgörande för att en ort ska utvecklas och för att nya jobb ska kunna skapas, säger Annie Lööf.
Satsningen, som uppgår till 700 miljoner kronor under sju år, riktar sig till boende på landsbygden, turister samt företag som funderar på att etablera sig där. Det kommer vara möjligt att börja söka pengar redan i år. Satsningen, som Annie Lööf fått igenom i regeringens budgetförhandlingar, är en kraftig ambitionshöjning från regeringens sida. De extra medel som staten tidigare avsatt har legat på 145 miljoner kronor på sex år (2009-2014). Nu handlar det om 700 miljoner kronor på sju år. Satsningen blir av genom att regeringen satsar extra pengar inom ramen för det så kallade landsbygdsprogrammet.
Se inslag från SVT där Annie Lööf berättar mer om satsningen.