Unikt tillfälle att minska beroendet av olja och gas

Utvecklingen på Krim är på många sätt ett unikt tillfälle att minska beroendet av rysk olja och gas. Det menar IT- och energiminister Anna-Karin Hatt i en debattartikel där hon ser stora möjligheter för Europa att öka på andelen förnybara bränslen. 
Den europeiska energiförsörjningen är idag beroende av rysk gas och olja och i exempelvis Polens fall handlar det om hela 90% av gasbehovet. Att istället satsa ännu mer på förnybar energi är därför nödvändigt för att minska beroendeställningen till de ryska fossila bränslena, menar Anna-Karin Hatt.
- Sättet att minska Europas energipolitiska beroende av Ryssland går via högre ambitioner och satsningar på förnybar energi där Sverige är ledande. Den förnybara energin är snabb att bygga ut och kan snabbt börja leverera energi.
Den förnybara energin blir snabbt billigare och när det gäller exempelvis solceller har kostnaden på fem år minskat med uppemot 80 procent. Den förnybara energin är i dag på flera håll i världen förstahandsalternativet för investerare, både av klimatskäl och av rent ekonomiska skäl.
- Centerpartiet och Alliansregeringen vill se ett EU med högre ambitioner för förnybar energi. Faktum är att utvecklingen på Krim är ännu ett argument för EU att höja ambitionerna för sin klimat- och energipolitik. Nu när hela Europas fokus ligger på dessa frågor har vi också ett unikt tillfälle att agera, säger Anna-Karin Hatt.
Läs hela debattartikeln här.