Annie Lööf presenterar 2,8 miljarder till landsbygden

Nu satsar Annie Lööf och regeringen ytterligare pengar på att stötta jobben och tillväxten över hela landet. Med dagens förstärkning på 2,8 miljarder kronor toppar Centerpartiet och regeringen upp Landsbygdsprogrammet fullt ut och lägger till ytterligare resurser. Det får många positiva effekter runt om i landet. Exempelvis kan bredbandsutbyggnaden på landsbygden fördubblas när regeringen totalt satsar 3,25 miljarder kronor på bredband fram till 2020.
- Nu fördubblar vi pengarna till bredbandsutbyggnad på landsbygden, det är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett var i landet man bor, säger Annie Lööf.
Dagens besked, tillsammans med de 700 miljoner till service på landsbygden som presenterades i tisdags, visar tydligt att Annie Lööf och Centerpartiet har prioriterat utveckling i hela landet vid budgetförhandlingarna. De förstärkningar av landsbygdsprogrammet som Annie Lööf har fått igenom gör att Sveriges medfinansiering ökar från 53,6 procent 2007 till 59 procent 2014. Den första förstärkningen på 400 miljoner kronor kommer redan i årets vårändringsbudget.
Följ sändningen live här.