Annie Lööf: Nu satsar vi 16 miljarder på att öka jobben och tillväxten

Vid en pressträff idag presenterade Annie Lööf nya satsningar som kommer från EU:s regionalfond. Satsningarna går helt i Centerpartiets linje om att öka jobben och tillväxten i hela landet. Pengarna ska bland annat användas till att stärka forskning och innovation, entreprenörskap och grön ekonomi. Men de ger också möjlighet att utveckla IT, hållbara transporter och tekniskt stöd. En stor del av satsningen går till att stärka samspelet mellan forskningen och näringsslivet.
- Anledningen varför just samspelet får så stort utrymme är för att vi vet att där akademi och regionalt näringsliv stöttar varandra. Där föds också många nya företagsidéer som leder till nya jobb. En viktig målsättning för regeringen är att tydligt fokusera pengarna till åtgärder som skapar tillväxt och jobb, säger Annie Lööf.
Ytterligare en stor byggsten i pengarna från regionalfonderna är satsningen på grön ekonomi. Regeringen och regionerna satsar sammanlagt 2,7 miljarder kronor fram till 2020 på energieffektivisering och grön ekonomi. Satsningen är en kraftig ambitionshöjning från regeringens sida och sammanlagt handlar det om en femdubbling jämfört med föregående period.
- En del människor tror att det finns ett motsatsförhållande mellan fler jobb och minskad miljöpåverkan. Jag menar tvärtom, att vi kan använda den gröna omställningen för att få en ännu snabbare skjuts i jobben och tillväxten, säger Annie Lööf.