Annie Lööf: "Nu sänker vi kostnaderna för företagens sjuklön"

 
 
Idag presenterar Annie Lööf och regeringen en nytt högkostnadsskydd för företagare. Det handlar om en betydande sänkning av kostnaden för sjuklön som för många företagare är en mycket stor och oberäknelig kostnad. Det skriver Annie Lööf idag på DN Debatt.
Det nya högkostnadsskyddet kommer att minska kostnaderna redan för de första dagarna när medarbetarna är sjuka. Det riktar sig främst till småföretagare som kommer att kunna få hjälp med en stor del av kostnaden. Det minskar risken att nyanställa och gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb.
- Att sänka trösklarna för små företag att anställa är nödvändigt för fler jobb i hela landet, säger Annie Lööf.
Det högkostnadsskydd som finns idag upplevs som krångligt och få använder det. Det är svårt för små företagare att få del av skyddet som i sin nuvarande konstruktion främst gynnar stora företag. Det nya högkostnadsskyddet är bättre anpassat för små företag och delar in arbetsgivare i fem storleksklasser utifrån sina lönekostnader.
- En ytterligare förbättring särskilt för de mindre företagen är att vi nu ser till att de slipper krångel med att ansöka om ersättningen, säger Annie Lööf.
Från branschorganisationen Företagarna poängterar man att reformen mer än halverar kostnaderna för sjuklön för de minsta företagen och leder till att nya jobb skapas.
- Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Kostnaden för sjuklöneansvaret är ett av de viktigaste hindren för småföretag som vill anställa. Företagarna har länge krävt en reform som minskar företagens ansvar för sjuklönen, också för korta sjukskrivningar och med tonvikt på småföretag. Den här reformen mer än halverar kostnaden för de minsta företagen och är en viktig satsning på fler nya jobb och växande företag, säger Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén.
Läs hela debattartikeln här