Mer aktiv fritid på landsbygden

Eskil Erlandsson och regeringen presenterar nya satsningar på en aktiv fritid i Landsbygdsprogrammet. 500 miljoner kronor satsas som ska gå till icke kommersiell service och 50 miljoner kronor går till idrotts- och fritidsanläggningar.
- Jag vet själv hur viktigt det är att som ung ha något att göra - finns ingen fritidssysselsättning lämnar man orten. Att kunna utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter är oerhört viktigt för gemenskapen och engagemanget för byn och orten. Det är detta som vi vill vi underlätta och stödja med den här satsningen. Det måste helt enkelt vara kul att bo på landsbygden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Pengarna ska gå till exempelvis investeringar i anläggningar och utrustning som kan leda till en aktivare fritid. Det kan handla om fotbollsplaner och fritidsgårdar men också till museum eller kulturmiljöer.