Eskil Erlandsson presenterar Landsbygdsprogrammet

Idag presenterar landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsprogrammet för 2014. Programmet startar med 36 miljarder kronor, att jämföra med de 35 miljarder som fanns i programmet vid starten 2007. Landsbygdsprogrammet har förstärkts med 2,8 miljarder och de neddragningar som gjorts inom EU har kompenserats fullt ut.
Landsbygdsprogrammet ger en levande och modern landsbygd, aktiva bönder som förser Sverige med öppna marker och betande djur och inte minst livskraftiga företag som skapar jobb och tillväxt.  Några nyheter i Landsbygdsprogrammet för år 2014-2020 är en fördubblad satsning på bredband, öronmärkta pengar till service och landsbygdspeng för en attraktivare fritid. Dessutom finns nya djurvälfärdsersättningar och ett ökat fokus på företagsstöd.
Se Eskil Erlandsson berätta om Landsbygdsprogrammet här:  http://www.regeringen.se/sb/d/18587/a/237715