Mobiloperatörerna lovar bättre täckningskartor

IT-minister Anna-Karin Hatts tydliga dialog med mobilbranschen, för att få bättre information till konsumenterna har gett resultat.
Idag presenterade Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen resultatet av det regeringsuppdrag de båda haft, för att se över vad som kan göras för att förbättra informationen som mobiloperatörerna ger sina kunder, då framförallt kring täckningen. I samband med detta meddelades att mobiloperatörerna ingått en branschöverenskommelse med Konsumentverket som innebär att operatörerna lovar att presentera mer rättvisande täckningskartor för sina kunder.
- Det är väldigt bra att operatörerna ingått den här branschöverenskommelsen och att de nu tydligt tar på sig att förbättra de täckningskartor som de visar för sina kunder. Hur täckningen är är en av de viktigaste pusselbitarna när mobilkonsumenterna väljer sitt mobilabonnemang. Därför måste täckningskartorna vara begripliga och stämma med verkligheten. Förutsatt att operatörerna nu gör det de har förbundit sig till kommer både de och mobilanvändarna att bli vinnare på den här överenskommelsen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Branschöverenskommelsen innebär att de nätägande mobiloperatörerna (Hi3G, Net1, Tele2, Telenor och TeliaSonera) lovar att, senast  den 1 januari 2015, bland annat ge bättre information om vad täckningskartan visar, att ta bort vilseledande hastighetsangivelser från kartorna samt att se till att deras täckningskartor är mer jämförbara med varandra. Operatörerna förbinder sig också till att ge tydligare information vilken mottagningsförmåga olika mobiltelefonmodeller har, och att deras marknadsföring inte ska ställa ut löften om täckning som inte stämmer med verkligheten.
- PTS, Konsumentverket och jag som ansvarig minister kommer nu följa att operatörerna verkligen håller vad de lovar. Om vi som enskilda ska kunna fatta bra och välinformerade beslut krävs det att vi har korrekta täckningskartor som stämmer med verkligheten, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.