Alliansen: - Nu gör vi E20 till en säker väg

E 20 genom Västra Götaland har beskrivits som dödens väg. Idag presenterar Annie Lööf och partiledarna i Alliansen en satsning på 2,7 miljarder kronor från staten för att bygga om vägen. Därtill läggs också 1,3 miljarder som regionen och kommuner som berörs av vägen satsar tillsammans.
Det finns sedan tidigare ett beslut som säger att E 20 ska byggas ut i fyra etapper. Med de nya pengarna från regeringen blir det ytterligare utbyggnad i fem delar. När utbyggnaden är klar kommer mer än hälften, 62 %, av vägen vara motorväg med fyra filer och hela vägen kommer att vara mötesseparerad. Att separera vägbanorna kommer att minska olyckorna men det kommer också innebära att trafiken kan öka när vägen byggs ut.
Till satsningen på vägen vill Annie Lööf och regeringen också satsa på järnväg i trakten kring Västra Götaland.
- Vi vill både satsa på att bygga ut vägar och satsa på järnvägstransporter. Vi vill till exempel bygga en ny stambana för höghastighetståg och vi bygger ut hamnbanan i Göteborg, säger Annie Lööf.
Läs hela artikeln i GP här.