Historiskt beslut för nätneutralitet

Ett historiskt beslut. Så beskriver Centerpartiets EU-parlamentariker Kent Johansson det beslut som fattades under gårdagen i Bryssel.
Beslutet innebär att det nu blir förbjudet för operatörer att diskriminera vissa nättjänster genom att blockera eller sakta ner internet. Gårdagens omröstning resulterade i att Europaparlamentet ställer sig bakom kravet på ett öppet och fritt internet. Efter långa förhandlingar skapades en majoritet som röstade igenom förslaget.
– Beslutet innebär att all internettrafik ska behandlas lika och att operatörer inte får diskriminera vissa nättjänster. Detta är en förutsättning för att alla företag – små som stora – ska kunna verka på internet på samma villkor. Dessutom är det en stor seger för oss konsumenter, säger Kent Johansson.
– Ett öppet internet har varit pådrivande för konkurrens, ekonomisk tillväxt, social utveckling och innovation i Europa och avgörande för snabb och fri spridning av kunskap, idéer och information.
Dagens beslut innebär också att Europaparlamentet vill att alla roamingavgifter för samtal och datatrafik tas bort från redan 2015. Det innebär att de extrakostnader som mobiloperatörer nu lägger på när konsumenter ringer, skickar sms eller surfar på mobilen utomlands ska försvinna.
 Här hittar du Kents blogg med uppdaterad information från Europaparlamentet.