Annie Lööf presenterade 3,85 miljarder till Ostkustbanan

Exempelbild

I dag presenterade Annie Lööf att regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor på Ostkustbanan. Det är en målinriktad satsning på minskade restider från Sundsvall och söderut.
Den första dubbelspårsetappen mellan Sundsvall och Gävle inleds med sträckan Sundsvall-Dingersjö, vilket ger en förkortad restid och ökad kapacitet både regionalt och iför fjärrtrafiken. För denna sträckning avsätts en miljard kronor fram till 2025.
- För mig har det varit viktigt att öka kapaciteten på järnvägen både för att människor och gods ska kunna ta sig från A till B på ett miljövänligt och snabbt sätt. Detta betyder mycket för jobb och utveckling i regionen, säger Annie Lööf.
Regeringen gör även en mycket viktig investering för näringslivet i Gävle genom att ansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan.
En ytterligare satsning görs på sträckan Uppsala-Stockholm där trimningsåtgärder för totalt 300 miljoner kronor ska genomföras under planperioden utöver de redan planerade åtgärder som trafikverket genomför på sträckan.