Historiskt stor satsning på infrastruktur

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014–2025. Den innebär en historisk satsning på infrastruktur som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.
Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående period. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll.
Av dessa läggs 155 miljarder på vägar och 86 miljarder på järnväg.
281 miljarder kronor satsas på att ytterligare utveckla landets infrastruktur.
Läs mer på regeringens hemsida.