Vårproposition med tydliga centerframgångar

Idag presenterade finansminister Anders Borg regeringens vårproposition. I denna presenterar regeringen en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft på 3,8 miljarder kronor för 2015. Dessutom presenteras satsningar på 1,3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten och kompetensen i vården samt förbättra företagsklimatet ytterligare.
Finansministern redovisade också siffror om den svenska arbetsmarknaden. Vi har idag 250 000 fler jobb jämfört med 2006, samtidigt som utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer. Långtidsarbetslösheten i Sverige hör till de lägsta i Europa. Sverige väntas också vara det enda EU-land som sänker sin statsskuld mellan 2006 och 2014. Varje del i vårbudgeten är fullt finansierad, krona för krona.
- Det är tuffa förhandlingar i år eftersom vi ska nå överskottsmålet. Alla satsningar måste finansieras krona för krona. Vill man göra en satsning behöver vi höja en skatt eller dra ner på något annat, så det är klart att det är tufft, säger Annie Lööf.
Dagens proposition innehåller också ett flertal förslag med tydlig centerprofil. Beskedet om ett nytt högkostnadsskydd för att sänka företagens sjuklönekostnader, en miljardsatsning på bredbandsutbyggnad och en femdubbling av stödet till kommersiell service på landsbygden är frågor som Annie Lööf och Centerpartiet har arbetat målmedvetet med för att få på plats.
- Jag är särskilt glad åt de 2,8 miljarderna till landsbygden, men jag är också väldigt glad över högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader. Det gynnar främst små företag och det hjälper företagaren att minska kostnaderna från de allra första sjukdagarna, vilket är viktigt eftersom 80% av sjuklönekostnaderna ligger de första dagarna, säger Annie Lööf.
Även förstärkningen av Landsbygdsprogrammet är en framgång för Centerpartiet. Nu toppar regeringen upp Landsbygdsprogrammet fullt ut och mer därtill. Regeringen tillför 2,8 miljarder extra, vilket mer än väl kompenserar det EU drog ner. Detta innebär att Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 startar på en nivå på 36 miljarder kronor, vilket är en miljard högre än när den förra programperioden inleddes.
- Pengarna till landsbygdsprogrammet skjuts till redan i vårbudgeten och högkostnadsskyddet beräknar vi kunna finnas på plats efter årsskiftet, pengarna till högkostnadsskyddet läggs i höstens budget, säger Annie Lööf.