Annie Lööf: 29 miljarder till jobb i hela landet

Idag presenterar Annie Lööf och Alliansregeringen förslag på hur 29 miljarder satsas på jobb och tillväxt. Vi kommer att fortsätta utveckla och förstärka jobbpolitiken, skriver Annie Lööf och Elisabeth Svantesson i Dagens Samhälle.
Satsningen, som sker inom ramen för EU, kommer att stärka den gröna ekonomin, innovation, entreprenörskap och kompetensutveckling. Mellan 2014-2020 satsas 29 miljarder på att skapa förutsättningar för fler jobb i hela landet. Det är en satsning i fyra delar som idag presenteras av Annie Lööf och Elisabeth Svantesson.

  • 4,8 miljarder satsas på jobbskaparna, alltså små och medelstora företag.
  • 4,5 miljarder satsas på forskning, innovation och teknisk utveckling. Det stärker Sveriges konkurrenskraft mot andra marknader.
  • 12,7 miljarder satsas på att utveckla och förstärka jobbpolitiken så fler får jobb i hela landet.
  • 2,7 miljarder satsas på utveckling av bland annat förnybar energi vilket är en femdubbling mot förut.
Genom utvecklad samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå skapas förutsättningar för fler jobb i hela landet. Det är tillsammans som vi bygger Sverige starkt även i framtiden, skriver Annie Lööf och Elisabeth Svantesson.
Här kan du läsa hela debattartikeln.