Alliansen: Dags att höja försvarsanslaget

Alliansregeringen vill stärka försvaret på både kort och lång sikt. Det innebär bland annat ökad närvaro i Östersjön och på Gotland. Det skriver Annie Lööf och övriga partiledare i Alliansen idag på DN Debatt. 
Den senaste tidens händelser i och omkring Ukraina  visar tydligt hur Ryssland har ockuperat delar av en annan stats territorium. Redan 2009 kunde Alliansregeringen konstatera att utvecklingen i Ryssland var oroande. Nu kan vi se att Rysslands agerande i Ukraina visar att den bild Alliansregeringen hade redan 2009 var korrekt. När omvärlden är orolig är det viktigt att det svenska försvaret är både stabilt och långsiktigt. Därför behöver försvaret stärkas, något Alliansregeringen vill göra både på kort och lång sikt.
På sikt satsas 5,5 miljarder årligen och pengarna innebär bland annat att försvaret kan ha en ökad närvaro i Östersjön och på Gotland. Regeringen vill också se tio nya JAS-plan, två nya ubåtar och en upprustning av tre befintliga ubåtar.
Precis som med andra satsningar som Annie Lööf och Alliansen presenterat gäller att de är finansierade krona för krona. Satsningen på försvaret är inget undantag. Sverige ska ha ett tillgängligt och användbart försvar, anpassat efter en omvärld i snabb förändring. Med dagens besked skapar Alliansregeringen förutsättningar för ytterligare förstärkningar av det svenska försvaret, på både kort och lång sikt.
Hela debattartikeln finns att läsa här.