Lena Ek ställer krav på fordonsindustrin


 
Den europeiska fordonsindustrin vill skjuta upp de tester som ska införas för att mäta hur mycket koldioxid bilarna släpper ut. Det är oacceptabelt, säger miljöminister Lena Ek.
När nya bilars avgasutsläpp ska mätas sker det idag ofta under optimala förhållanden. När det sedan är dags att ta bilen i trafik så släpper de ut betydligt mer än vad som uppgetts från testet. Ibland kan det röra sig om så mycket som 30%. Därför har EU infört nya krav på de tester som görs för att säkerställa att det blir enligt nya, hårdare miljökrav.
- Sverige stred för de hårdare avgaskraven och när vi väl fick dem på plats ska inte testerna försenas, säger Lena Ek.
Nu rapporteras att fordonsindustrin försöker försena införandet av de nya testerna så att de nya, hårdare miljökraven blir svårare att införas. Något Lena Ek ser allvarligt på.
- Jag förväntar mig att testerna tas i bruk senast 2017, säger Lena Ek.