Inför ett FASS för kemikalier

Blankett som kan skickas till producenten av en vara för att få reda på vilka gifter den innehåller.
 
Vi har för mycket kemikalier i vår vardag. Det menar Lena Ek som nu tar nästa steg i Centerpartiets kamp för att minska gifterna runtomkring oss. - Alla, särskilt föräldrar, vill veta vilka gifter som finns i den egna miljön, säger hon till Aftonbladet.
Med ett sökbart register, ett slags FASS för kemikalier, skulle konsumenter enkelt kunna söka reda på vad produkterna i omgivningen innehåller. Det är en rättighet att få veta vad badankan barnet tuggar på egentligen innehåller eller vilka kemikalier som finns i tröjan du nyss köpt. Tanken är att alla tillverkare ska behöva redovisa allt produkterna innehåller, något de redan idag är skyldiga att göra. Skillnaden är att konsumenterna ska kunna ta del av det på ett enkelt sätt, kanske genom att läsa av en streckkod med mobilen.
- Det här är ett viktigt led i arbetet för en giftfri vardag. Jag tycker att man redan i affären ska kunna ta ställning till om den produkt man överväger att köpa innehåller till exempel hormonstörande eller cancerframkallande ämnen, säger Lena Ek till Aftonbladet.
Som konsument har man alltid rätt att få reda på vad en viss produkt innehåller. Inom 45 dagar är tillverkaren skyldig att lämna informationen. Här har konsumenterna stora möjligheter att göra rösten hörd och få producenterna att ta ett större ansvar för att minska de farliga kemikalierna och gifterna i vår vardag.
- Jag uppmanar alla att använda sin makt och åberopa 45-dagarsregeln, säger Lena Ek.