Sveriges största telefonkonferens

Idag genomfördes Sveriges största telefonkonferens där Annie Lööf och övriga partiledare i Alliansen mötte människor som, via telefon eller dator, följde den livesända telefonkonferensen.
I konferensen kunde alla som lyssnade höra partiledarna berätta om vad Alliansen åstadkommit sedan 2006 och hur framtiden ser ut. Budskapet var klart och tydligt - Alliansen är ett alternativ som står för stabilitet, fler jobb och bättre ekonomi. Och inte minst bättre villkor för jobbskaparna.
- Innan vi tillträdde hade Sverige ett företagsklimat som inte uppmuntrade entreprenörer och allt för mycket regler krånglade till det för företagen, säger Annie Lööf.
Nu fortsätter reformarbetet och Centerpartiet och Annie Lööf har fått igenom stora satsningar i regeringens vårbudget. Det handlar om minskade sjuklönekostnader för företagarna, satsning på service på landsbygden och miljarder till bredband. Satsningar som kommer att genomföras genom att de, precis som alla Alliansens förslag, är finansierade krona för krona.
Efteråt var Annie Lööf nöjd med telefonkonferensen och gav ett tydligt besked om att Alliansen står enade inför höstens val.
- Vi har kul ihop, vi fyra. Det gör det lätt för oss att komma överens och genomföra politik. Mot oss finns ett antal partier som knappt ens kan fångas på bild tillsammans. Som är överens om en enda sak. Det ska bli mycket dyrare att ha unga anställda. Jag tror inte det är den bästa förutsättningen för att börja ett samarbete.