Handelsavtal med USA kan ge tillväxt och jobb
Ökad frihandel är välkommet och viktigt för EU-ländernas välstånd men vi får inte vara naiva. I förhandlingarna med USA måste EU stå upp för våra standarder och principer. Det skriver Kent Johansson i en debattartikel på Europaportalen.
Öppenhet och handel med omvärlden har byggt mycket av det välstånd vi har i Sverige. Ett ökat utbyte av varor, idéer och lösningar är något vi och våra handelspartner tjänat på. Öppenhet och handel gör oss starkare. En stärkt transatlantisk marknad kan vara den vitamininjektion som våra europeiska ekonomier behöver. EU-kommissionens analyser pekar på att det föreslagna handelsavtalet kan leda till flera miljoner nya jobb i exportorienterade företag och ökande löner för både välkvalificerade och mindre kvalificerade yrken. Det kan också leda till att vi som konsumenter får tillgång till fler och billigare varor. Sammantaget kan det här betyda ungefär 4 500 kronor mer per år i hushållskassan för varje svensk familj, enligt beräkningar från EU-kommissionen.
Ett handelsavtal innebär därför enorma möjligheter och det är bra att förhandlingarna har kommit igång utan en rad förbehåll och undantag. Det var den principiella linje jag och min partigrupp stödde i parlamentet - vi kan inte starta förhandlingarna med en lista på allt det vi inte vill göra.
Men självklart ska vi inte vara naiva. Jag har varit tydlig med att jag inte vill tumma på de höga standarder vi har i Sverige och EU på till exempel miljöområdet och för livsmedel.Förhandlingarna pågår och det finns ännu inget avtal att ta ställning till. Från europeisk sida ska vi stå upp för våra standarder och principer. Men vi måste vara öppna nog att på ett konstruktivt sätt inleda förhandlingarna och inte stänga dörren innan vi sett vad som finns på andra sidan.
Läs hela debattartikeln här.