Stort intresse från villaägare att investera i förnybar energi

Den nya reformen för mikroproduktion av el är varken krånglig eller tvingar privatpersoner att momsregistrera sig. Det beskedet gav it- och energiminister Anna-Karin Hatt i Klotet i P1 på torsdagsmorgonen.
- Regeringens bedömning är att som privatperson och småskalig producent av förnybar el  så ska man inte bli skyldig att redovisa moms, säger Anna-Karin Hatt.
De nya regler som regeringen föreslår kommer träda i kraft 1 juni. Redan nu finns ett stort intresse hos villaägare som vill investera i exempelvis solel.
- Att det här intresset finns är glädjande och väldigt bra. Jag tror att många kommer välja att investera i förnybar, småskalig energi, säger Anna-Karin Hatt som också poängterar att en stor mängd felaktiga påståenden har florerat i debatten de senaste veckorna, främst från branschorganisationen Svensk Energi.
- Jag kan inte bedöma varför Svensk Energi varit ute intensivt med helt felaktiga påståenden. Det är olyckligt att de gjort det därför att det har spridit en osäkerhet och oro hos många villaägare helt i onödan.
 
Här kan du lyssna på hela inslaget. 
På Anna-Karin Hatts blogg finns ett utförligt inlägg om de nya reglerna.