När bilen är rätt och bränslet är fel - hur ställer vi om?

När bilen är rätt och bränslet är fel hur skapar vi då en förnybar framtid? Det var frågan som ställdes när Centerpartiet under torsdagen arrangerade ett seminarium. Intresset var stort och frågan om hur vi kan få bilar som inte drivs av fossila bränslen berör många.
Seminariet var det andra i en serie av miniseminarier på Centerpartiets prioriterade frågor. Centerpartiet är ett öppet parti och arrangerar därför seminarier där experter och allmänhet får komma med inspel och policyförslag till vårt valmanifest. En närodlad politik kommer från de människor som berörs.
It- och energiminister Anna-Karin Hatt  inledde seminariet. - Att ställa om till hållbara transporter är en prioriterad fråga för Centerpartiet. Och vi har redan lyckats komma igång bra. Idag drar en ny personbil en tredjedel mindre bränsle än vad en ny personbil gjorde när vi och Alliansregeringen tillträdde 2006. Tack vare att vi redan varit med och infört många bra styrmedel har vi i Sverige nu redan nått EU:s 2020-mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn, med de 15.6 % förnybart i transporterna som Sverige har idag.
Samtalet modererades av Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet och med runt bordet satt Bil Swedens Vice VD Jessica Alenius, Naturskyddsföreningens klimatchef Sven Hunhammar, grundare av Ecoetanol @ Peas on Earth Jan Lundh, Preems informationschef Helene Samuelsson liksom Skogsindustriernas Energidirektör Lina Palm. Alla deltagare är partipolitiskt obundna.
I panelen och i publiken representerades alla ingredienser som behövs för att nå en fossiloberoende fordonsflotta enligt Lagercrantz, nämligen bilen, bränslet och beteendet. Publiken var oerhört aktiv och policyförslagen strömmade in och inkluderade effektivisering, elektrifiering, sjöfart, järnväg, lagstiftningsbehov, regelförenklingar, nollvisioner och mycket annat.