Annie Lööf i Agenda: Jämställdheten ökar inte genom skattehöjningar

Under kvällens debatt där Annie Lööf mötte Gudrun Schyman stod det än en gång klart att Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti som driver de stora, feministiska frågorna.
- Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Istället för symbolfrågor som kvotering till ett hundratal börsbolagstyrelser väljer vi att driva de feministiska frågorna som spelar roll i miljontals kvinnors vardag. Vi vill dubblera jämställdhetsbonusen, vill vill göra det möjligt att överlåta dagar ur föräldraförsäkringen till två närstående, och vi driver på för att införa en samtyckeslagstiftning för att bara nämna tre riktiga jämställdhetsreformer, säger Annie Lööf.
En av de återkommande frågorna när det handlar om feminism och jämställdhet är den manliga dominansen i de börsbolagens ledningar. Fakta är att det finns fler VD:ar som heter Johan för de svenska börsnoterade bolagen än det finns kvinnliga VD:ar. Viljan att kvotera är en av Gudrun Schymans mest återkommande slagord. Dock är det, poängterar Annie Lööf, en alltför enkel och ensidig bild av verkligheten att fastna i de 238 bolagens styrelserum och att lagstifta om kvotering är endast ett sätt att bota symptomen och inte lösa grundproblemet.
Centerpartiet har under de senaste åtta åren i regeringen genomfört en lång rad reformer som samtliga haft stor betydelse för jämställdheten och att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Dessutom har såväl RUT-avdraget som LOV (Lagen om valfrihetssystem) öppnat för fler kvinnliga företagare som i sin tur skapar fler jobb.
- Jag välkomnar verkligen att vi äntligen diskuterar jämställdhet i svensk politik, och jag delar samma frustration som Schyman. Skillnaden är att jag som liberal feminist menar att kvinnor inte skulle få det bättre om vi tvingas göra mer av hemarbetet när Fi har avskaffat RUT. Jämställdheten skulle inte heller öka genom skattehöjningar som ofta drabbar kvinnor med låga inkomster hårdast, eller genom att avskaffa valfriheten i välfärden, säger Annie Lööf.