Kent Johansson utfrågad i Toppkandidaterna

Kent Johansson, Centerpartiets EU-parlamentariker och toppkandidat, har nu frågats ut i SVT:s valprogram Toppkandidaterna.
Han började med att förklara varför Centerpartiet är ett av få partier som aktivt talar om euro-frågan  i valrörelsen.
- Vi tycker att det är en fråga för valrörelsen, även om själva beslutet fattas i Sverige. Centerpartiet är emot euron och det vill vi tydligt redovisa, sade Kent Johansson.
Senare i programmet fick han frågan om Sverige bör agera för att få ett permanent undantag från euron.
- Ja, om det blir nödvändigt så ska vi göra det, sade Kent Johansson.
Övriga ämnen i utfrågningen var regionalpolitik där Kent Johansson bland annat förklarade att det inte är någonting anmärkningsvärt att EU-medel går till Kista, som i europeiska sammanhang är en rik del.
- Hela poängen är att företagen det rör är ledande och har spetskompetens. Medlen gör så att företagen ska kunna vara med i nätverken och komma ut och dela sin kunskap till andra. Det är någonting bra, sade Kent Johansson.
Centerpartiets "smalare men vassare" togs också upp i sändningen.
- Det betyder exempelvis att EU inte ska syssla med snus eller att försöka lägga moms på ideella föreningar. Däremot ska man ha en bättre politik på miljöområdet, sade Kent Johansson.