Inför Landsbygdsriksdagen - Centerpartiet släpper landsbygdsmanifest


Med start idag inleds landsbygdsriksdagen i Sandviken. Landsbygdsriksdagen är en viktig mötesplats för byalag och landsbygdsintresserade runt om i landet. Utifrån Centerpartiets politik om att hela landet ska leva är det en självklarhet för Annie Lööf att finnas på plats.
- För Centerpartiet är frågor som rör landsbygden viktiga och vi har alltid varit ett parti för hela landet. Jag är också glad att också i år besöka Landsbygdsriksdagen och få diskutera just de här frågorna, säger Annie Lööf.
I samband med Landsbygdsriksdagen släpper Centerpartiet ett Landsbygdsmanifest med 28 punkter för landsbygden. Bland förslagen nämns bland annat

  • Mer pengar till bredband
  • Satsningar på kommersiell service som ex lokala lanthandlare
  • Mer makt till regionerna
  • Tillåt gårdsförsäljning i tre pilotlän
Läs hela Landsbygdsmanifestet här.