Kristina Yngwe: Antibiotikaresistensen måste stoppas

Idag får friska djur mer antibiotika än sjuka människor. Det är sjukt. Centerpartiet kräver att EU skärper djurskyddslagarna och inför en mer ansvarsfull användning av antibiotika för att vi också i framtiden ska kunna bota sjukdomar med antibiotika, både hos djur och människor.
- Det stora problemet handlar om när man ska sätta in antibiotika och hur mycket. I Sverige sätter vi in en behandling på det sjuka djuret. I EU behandlar man hela flocken på grund av att man vet att övriga djur blir sjuka när ett djur är sjukt eftersom de har så dåligt immunförsvar på grund av stress och trångboddhet, säger Kristina Yngwe, toppkandidater till Europaparlamentet.
Uppkomsten av antibiotikaresistenta och multiresistenta bakterier världen över ökar på grund av en ohållbar användning av antibiotika. Det leder till att vanliga infektioner blir svårläkta och sprids lättare. I Sverige insåg vi problemen redan på 80-talet när vi förbjöd antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. 20 år senare följde EU efter. Eftersom Sverige var så tidiga har vi hittat ett system för att hålla djuren friska. EU måste hela tiden bota sjuka djur. Nyckeln är att få bättre djurhälsa, genom bättre djurskydd och system för att hålla smittorna borta. Trots förbudet i EU, använder Cypern 3000 procent mer antibiotika till sina djur än vi i Sverige. Andra länder säljer antibiotika receptfritt och i USA används antibiotika främst till friska djur än till att behandla sjuka människor i behov av bra medicin.
- Uppkomsten av antibiotikaresistens är både en hälsofråga och en djurskyddsfråga. Konsekvensen av att köpa billigt kött kan bli att man kan dö av ett vanligt kejsarsnitt, säger Kristina Yngwe.
Centerpartiets förslag i korthet
• EU behöver ta på sig ledartröjan och verka för en global nolltolerans mot antibiotikaanvändning används i förebyggande syfte på djur.
• Antibiotikaresistens är ett globalt problem med en gemensam lösning. Användningen av antibiotika måste minska och därmed också försäljningen av den. Fortfarande kan antibiotika köpas utan recept utanför EU och detta vill Centerpartiet sätta stopp för.
• EU måste förbättra sin djurhållning totalt sett. Idag botar man djur på grund av dålig djurhållning. Djur som är stressade och bor trångt blir lättare sjuka. EU måste från grunden ändra sitt system för att föda upp djur. Därför måste EU:s djurskyddslag skärpas och det bör införas strängare minimiregler på EU-nivå. Här är Sverige ett föregångsland.
• Idag är det tillåtet med antibiotikabehandling av ett helt stall även om bara ett djur är sjukt. Det tycker Centerpartiet är sjukt. Antibiotika ska inte användas i förebyggande syfte på hundratals djur.
• Centerpartiet vill sätta stopp för veterinärer i EU att tjäna pengar på antibiotika eftersom att försäljningen driver användningen.