2 miljarder ton utsläpp måste bort i EU

Miljön är väljarnas viktigaste fråga inför EU-valet. Det framkommer tydligt i Dagens Nyheter där Annie Lööf och Kent Johansson idag på DN Debatt skriver om hur Centerpartiet vill vässa klimatpolitiken i EU. Överskottet på nästan två miljarder ton måste skrotas.
Överskottet i systemet för utsläppsrätter är idag nästan 2 miljarder ton, motsvarande 36 gånger Sveriges utsläpp. Det gör att priset på utsläpp som ett tag låg över 250 kronor per ton nu är nere på två släta koppar kaffe, bara dryga 50 kronor.
Klimatkampen i EU är hårdare än någonsin. På motståndarsidan finns en mycket stark och ihärdig kollobby som lägger sitt fulla tryck mot EU-parlamentet. Vår miljöminister Lena Ek (C) lyckades organisera en första räddningsaktion tillsammans med en rad andra miljöministrar i EU. En kompromiss lades fram i Europaparlamentet, men den röstades ned med bara 20 rösters marginal i det 754 ledamöter stora parlamentet. Ett nytt kompromissförslag lades fram och 900 miljoner ton utsläpp sköts till slut på framtiden. Tack vare denna insats undvek vi att priset på utsläpp sjönk till noll.
Men det räcker inte. Antalet utsläppsrätter måste minskas och denna gång tas undan permanent. För att uppnå det kommer Centerpartiet i EU-parlamentet söka stöd från likasinnade i Europa för att:

  • De utsläppsrätter motsvarande 900 miljoner ton koldioxid, som genom räddningsaktionen sköts på framtiden måste tas bort från utsläppsmarknaden för all framtid, genom en så kallad ”Set Aside”.
  • Ytterligare utsläppsrätter motsvarande 1,1 miljard ton koldioxid måste dras bort från marknaden, med möjlighet att återföra dem om priset skulle stiga över 25 euro per ton, vilket är mycket osannolikt.
  • Antalet utsläppsrätter som delas ut gratis till industrin måste minskas drastiskt. Det naturliga är att alla utsläppsrätter auktioneras ut från och med 2021, när nästa handelsperiod inleds.
  • EU behöver än högre klimatambitioner. Vi måste börja minska utsläppen snabbare än idag, vi vill minska dem med 50 procent till 2030. Precis som regeringen föreslagit bör detta ske delvis genom en tioprocentig utsläppsminskning utanför EU. De sker då genom internationella avtal, där vi hjälper fattiga länder att göra sig fossiloberoende.
EU-valet är viktigare för den globala klimatkampen än vad vi kanske tror. Genom att höja priset på koldioxid får vi intäkter som är möjliga att använda för att sänka skatten på jobben och företagen. Samtidigt bidrar det till att EU ökar andelen förnybar energi och frigör sig från rysk gas. Så kan vi börja lösa flera problem på en gång. Klimatet, energisäkerheten och jobben.
Idag släpper Centerpartiet också en rapport med förslag för att effektivisera EU:s klimatpolitik och öka klimatinvesteringarna där ovanstående förslag ingår. Ladda ner rapporten här:
 Läs hela DN-debatt här.
Här hittar du rapporten.