Martin Ådahl: Fler måste få del av YA-jobben

Fler personer behöver kunna få ta del av YA-jobben. Därför föreslår nu Centerpartiet tre åtgärder för att öka antalet jobb och snabba på reformen. 
Tanken med YA-jobben är att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. Eftersom det även är fler grupper som är långt ifrån ett jobb ser Martin Ådahl att reformen behöver breddas och innefatta både äldre men också nyanlända invandrare.
- Det är inte bara ungdomar som behöver handledare. Personer som behöver lära sig svenska och de som behöver byta yrkesbana kan också behöva yrkesintroduktion, säger Martin Ådahl till Svenska Dagbladet.
På samma sätt som reformen behöver innefatta fler arbetssökande måste också fler företag släppas in. Det rör som om 150 000 företag som saknar kollektivavtal och som idag inte kan vara med och använda stödet för att skapa nya jobb.
- Det finns 150.000 sådana företag i dag. De måste vi hitta ett sätt att få med. De är ofta småföretag som kan skapa många jobb för unga, säger Martin Ådahl till SVT Rapport.
Läs mer om Centerpartiets politik.