Annie Lööf: Ersätt EU:s beroende av rysk gas med förnybar energi

I EU-länderna som helhet står gasberoendet för 25 procent av den totala energiförsörjningen. Att satsa fullt ut på förnybart energi är den snabbaste och den enda långsiktiga vägen framåt för att bryta EU:s beroende av rysk fossil energi.
- För att bryta fossilberoendet presenterar vi idag ett åtgärdspaket. Vi vill satsa på mer förnybar energi, fortsatt sammankoppling av den europeiska energimarknaden, och höja det europeiska priset på koldioxidutsläpp, sa näringsminister Annie Lööf, när hon tillsammans med Anna-Karin Hatt, IT- & energiminister, presenterade åtgärderna.
Sverige är ledande i Europa när det gäller utbyggnaden av förnybar energi. Om EU skulle öka sin förnybara energi lika snabbt som Sverige skulle EU vara oberoende av rysk gas inom 10 år. Idag står rysk gas för 25 % av energiförsörjningen i EU-länderna.
Centerpartiet vill: 

  • Genomföra EU:s inre marknad för energi. En bättre fungerande inre marknad inom EU-länderna för energi skulle för att Europa automatiskt blir mer energieffektivt och vi får mer rationella investeringar. Det skulle också bidra till att vi tillsammans kan minska beroendet av rysk gas och olja, och istället stötta varandra med vår energiproduktion. För att lyckas måste vi se över regelverken och bygga ihop våra energinät över landsgränserna.
  •  Höja tempot i att bygga ut förnybar energi.

    Den förnybara energin blir nu snabbt billigare. För vindkraften har vi sett hur varje fördubbling av den installerade kapaciteten minskat kostnaden med ungefär 14 procent. För solceller har kostnaden på fem år minskat med uppemot 80 procent.

  •  Höja priset på koldioxidutsläpp.

    EU:s utsläppshandel har rasat och vi dras med ett stort överskott av utsläppsrätter. Reformera EU:s utsläppshandel, så att priset stiger och så att utsläppshandeln blir mer stabil. 

  •  Ställa krav på handlingsplan för förnybart i transportsektorn. Bryt oljeberoendet i transportsektorn där EU-länderna tillsammans delar utmaningen.
 
Rapporten ”Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas” hittar du här.