Fredrick Federley: Byt byråkrati mot bistånd

Ta tre miljarder från EU:s byråkratipengar och använd till klimatbistånd. Det föreslår Centerpartiet som ser att minst 3 miljarder kronor per år kan satsas.
- Inga människor drabbas så hårt av klimatförändringarna som världens fattiga och de senaste årens biståndssträvanden riskerar att gå förlorade om vi inte har tydligt klimatfokus inom biståndspolitiken, säger Fredrick Federley, toppkandidat för Centerpartiet till Europaparlamentet.
Klimatförändringarnas spår syns tydligt över hela jorden. Det gäller inte minst antalet naturkatastrofer som blir allt fler. Det är nästan uteslutande människor i utvecklingsländer som drabbas i naturkatastrofernas spår. Därför borde EU-länderna ta ett större gemensamt ansvar för att hjälpa fattiga länder med klimatsatsningarna och för att öka motståndskraften mot naturkatastrofer. Istället ägnar EU idag alltför mycket tid och resurser åt att göra helt fel saker.
- Fattigdomsbekämpning och klimatfrågan är två sidor av samma mynt. EU ska fokusera på bistånd, miljöfrågor, handel och migration, och minska det man gör i övrigt, säger Fredrick Federley till Svenska Dagbladet.
Centerpartiet vill satsa tre miljarder per år på klimatbistånd vilket är mer än en fördubbling av vad EU satsar idag. Pengarna ska tas från minskad byråkrati, exempelvis genom att lägga ner myndigheter som inte är EU:s ansvar. Dessutom vill Centerpartiet stoppa den månatliga flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg som kostar miljarder varje år. Pengarna ska gå till klimatsatsningar i utvecklingsländer.
- Det är pengar som skulle göra mycket större nytta genom att knytas till klimatbiståndet, säger Fredrick Federley.