Konsumenterna är en stor maktfaktor i grisfrågan

I valspurten inför EU-valet har frågan om djuromsorgen för grisar blivit en het fråga. Bönder runt om i Europa klipper av svansarna på sina grisarna så att de inte ska bita varandra till följd av stress och trångboddhet. Att kupera grisarnas svansar är olagligt och det är EU-kommissionens ansvar att se till att EU-reglerna följs. I slutändan kan kommissionen dra medlemsländerna inför rätta för att man konsekvent bryter mot reglerna.
- Det har varit förbjudet i mer än 10 år att rutinmässigt klippa av svansen på grisarna, men ändå gör inte kommissionen något för att de till så att reglerna följs. Det är oacceptabelt, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson som tydligt tagit strid för grisarna i EU.
EU-kommissionen har inte bara ansvar för at se till att regler kring djurskydd följs. De har också ett ansvar att se till att grisar inte rutinmässigt ges stora mängder antibiotika eftersom det leder till antibiotikaresistens. I Danmark har nyligen dödsfall rapporterats på grund av resistenta bakterier.  Som konsument och handlare har man stora möjligheter att påverka hur vi vill att grisarna i EU ska ha det.
- Som konsument kan man ta ett beslut om man verkligen ska köpa kött som har producerats på det här viset. Även handlaren kan ta ett beslut om vilket typ av kött de vill sälja. Vi ser också att fler och fler väljer att bojkotta billigt utländskt kött som producerats med dålig djuromsorg, vilket glädjer mig, säger Eskil Erlandsson.
Sverige har hårda djurskyddsregler, något som inte är lika över hela EU. Där svenska grisar får utrymme att röra sig på och halm eller strö att böka i får grisar i andra EU-länder nöja sig med en trång betongspalt. Centerpartiet  kan tydligt se att det finns ett stort intresse för att förbättra grisarnas situation.
- Det borde vara en självklarhet för oss i Europa att ge grisarna ett värdigt liv. Helst av allt skulle jag vilja att svenska konsumenter skulle kunna köpa vilken köttbit de vill ha i en butik utan att behöva fundera över ifall grisen levt ett bra liv eller inte, säger Eskil Erlandsson.
 
Centerpartiet vill:

  • Att EU-kommissionen ser till att förbudet mot att kupera grisarnas svansar följs
  •  Att EU-kommissionen ser till att förbudet mot onödig antibiotikaanvändning följs
  •  Att andra EU-länder följer efter Sverige och ser till att grisarna har en god tillvaro
Läs mer här.
Rädda grisknorren här.