Förnybar energi i fokus under slutdebatten

Kvällens slutdebatt mellan toppkandidaterna i SVT innehöll allt från frågor som handlade om nya jobb till situationen i Ukraina. Fokus för Kent Johansson låg på förnybar energi, vilket har stor betydelse för EU:s utveckling.
- Vi vill ha 100% förnybar energi, det leder inte minst till jobb och sysselsättning, sa Kent Johansson.
Skiljelinjen mellan flera av partierna blev tydlig under kvällens debatt, något som inte minst visade sig när det kom till frågan om jämställdhet. Där det handlade om kvotering och kvinnligt ledarskap kunde Kent Johansson hänvisa till Centerpartiet som föredöme när det handlar om jämställdhet och att lyfta kvinnor.
- Centerpartiet har väldigt god erfarenhet av kvinnligt ledarskap, utan kvotering, sa Kent Johansson under debatten.
Debatten avslutades med att handla om den oroliga situationen i östra Europa och Rysslands intrång i Ukraina. Återigen visade Kent Johansson på vikten av att ha ett energifokus, inte minst när det handlar om Ukrainas rätt till sitt eget land och rätt till självständighet. Boven i dramat stavas ryska fossila bränslen som gör flera länder, inte minst Ukraina, beroende av ryska energileveranser.
- Det är viktigt att vi i Sverige gör oss oberoende av rysk gas och det är viktigt att Ukraina gör sig oberoende av rysk gas, sa Kent Johansson.