Annie Lööf: Nu styr vi upp det statliga riskkapitalet

Det statliga riskkapitalsystemet behöver förbättras. För att företag ska kunna utvecklas och skapa fler jobb krävs kapital i tidiga skeden. Därför presenterar  regeringen nu flera förändringar för att förstärka och effektivisera det statliga riskkapitalet. Det skriver Annie Lööf idag i Dagens Industri.
Sverige behöver fler företag med utrymme för entreprenörskap och nytänkande. Istället för att vi som land är beroende av några få stora företag kan kunskapen och kreativiteten spridas till fler om nya entreprenörers idéer i större utsträckning får chansen att bli verkliga produkter och tjänster. En förutsättning för att idéer ska bli till verklighet är ofta tillgång på kapital. Det finns goda skäl för att stärka det statliga riskkapitalet så att det kan komplettera det privata, dels i tidiga skeden men också i regioner med svag tillväxt.
Innovationsutveckling tar ofta lång tid, är en osäker investering eftersom produkten eller tjänsten sällan är färdigutvecklad och det saknas ofta riskvilligt kapital inom områden och regioner med svag tillväxt. Det kan handla om exempelvis miljöteknik eller ett nystartat företag i delar av Norrlands inland.
Det finns idag gott om offentligt riskkapital och utmaningen ligger i att få det offentliga kapitalet att komplettera det privata. Därför har regeringen de senaste åren gjort en rad förbättringar på det området. Regeringen har bland annat samlat det statliga riskkapitalet och via Verksamt.se skapat en väg in för företag som har behov av finansiering. Nu vill regeringen ytterligare förbättra det statliga riskkapitalet och satsa på en fond-i-fond-lösning som innebär att det statliga riskkapitalet redan på fondnivå investerar tillsammans med det privata. Det kommer att leda till att det blir lättare att tidigare i processen få med privat kapital och på så sätt sprida riskerna.
Regeringen vill satsa 200 miljoner på en sådan fond-i-fond-lösning och vill dessutom säkra kostnadseffektiviteten och förvaltningskostnaderna. Det är myndigheten Tillväxtanalys som har uppdraget att löpande följa bolagens investeringar och utvärdera hur de går. Det verktyget är nödvändigt för att styra bolagen i fortsättningen.
 
Läs hela artikeln här.