Annie Lööf presenterar fördubblad satsning på unga företagare

I dag presenterade näringsminister Annie Lööf tre nya förslag från regeringen för att skapa fler företag och jobb i Sverige. Företagarpaketet innebär bland annat att regeringen fördubblar satsningarna på Ung Företagsamhet och Drivhuset.  
- Jag vill ta tillvara på att vi i dag har kanske världens mest entreprenöriella generation. Ska vi få fler jobb i Sverige behövs helt enkelt fler unga företagare som kan växa och anställa. Därför fördubblar och permanentar vi pengarna till Ung Företagsamhet respektive Drivhuset från årsskiftet. Sammanlagt lägger  vi 20 miljoner kronor per år, säger näringsminister Annie Lööf.
 
Varje år når Ung Företagsamhet drygt 22 000 elever. Studier visar att UF-företagande ökar sannolikheten att eleven startar företag efter skolan med 24 procent, enligt UF:s egna siffror. De högskolestudenter som fått hjälp via Stiftelsen Drivhuset visar sig också ha bättre förutsättningar att få sina företag att överleva och växa. Fördelningen blir 16 miljoner årligen till Ung Företagsamhet och 4 miljoner kronor till Drivhuset.
 
- Regeringens företagspaket innebär också att vi markerar att vi vill sänka kapitalkravet för att starta aktiebolag. Vi har sedan tidigare sänkt kravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor, men även det är för hög för många unga företagare. Därför ser vi över om det är möjligt att kunna sänka det så lågt som till en enda krona, säger Annie Lööf.
 
Företagarpaketet innehåller också förslag om att se över starta eget-bidraget så att det ska omfatta fler, genom en sänkning av åldersgränsen till att även omfatta unga under 20 år.