Fyra år för jobben
Under onsdagen presenterade Alliansen en vitbok där konkreta fakta finns samlat med delar av vad som gjorts de senaste fyra åren för att göra Sverige till ett bättre land. Sverige ligger nu i topp i EU när det kommer till hur många som jobbar. Vår ekonomi hör till Europas starkaste. Internationella mätningar sätter Sverige på prispallen när det gäller innovation och konkurrenskraft. Vårt land har utnämnts till världens bästa land att åldras i och vår äldreomsorg är ett föredöme för många andra. Vi ligger i framkant i det globala miljöarbetet och vi är ett föregångsland vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män.
Sverige är ett bra land att leva i. Men Alliansen vill göra ett bra Sverige ännu bättre. Det finns mer att uträtta. 

Alliansen står upp för arbetslinjen. Det innebär att alla som vill och kan arbeta ska få en chans att stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.


När fler jobbar växer ekonomin. Det betyder mer resurser till välfärden, och kan satsa på ökad kunskap i skolan och en sjukvård av bra kvalitet som finns där när vi behöver den.
Under Alliansens tid i regeringen har jobben blivit fler. Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor ett jobb att gå till. Sänkta skatter på arbete genom jobbskatteavdrag i kombination med ett förstärkt företagsklimat har gett fler jobb. Jämfört med 2006 får nu alla som tjänar mindre än 38 500 kronor i månaden en hel extra månadslön om året efter skatt.

Alliansen ser hela Sverige.  Det har blivit enklare och billigare att starta företag, anställa och skapa jobb i hela landet. Antalet nystartade företag har aldrig varit så stort som under den senaste mandatperioden och fler och växande företag betyder fler jobb. Det handlar bland annat om sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt bolagsskatt. ROT- och RUT och halverad restaurangmoms har gjort att nya jobb har vuxit fram i tjänstesektorn.
I Sverige arbetar högst andel av kvinnorna i hela EU. Sedan 2006 har jämställdheten förbättrats. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. Fler kvinnor arbetar heltid och mäns uttag av föräldrapenning har ökat. Genom RUT- och ROT-avdragen har Alliansen skapat bättre förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor ska ta gemensamt ansvar för barn och hem.
I Sverige arbetar högst andel av kvinnorna i hela EU. Sedan 2006 har jämställdheten förbättrats. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. Fler kvinnor arbetar heltid och mäns uttag av föräldrapenning har ökat. Genom RUT- och ROT-avdragen har Alliansen skapat bättre förutsättningar för att kvinnor och män på lika villkor ska ta gemensamt ansvar för barn och hem.
 
I vitboken, Fyra år för jobben, kan du läsa mer om vad vi genomfört den senaste mandatperioden. Vi är stolta, men inte nöjda och vill mer. Och vi håller vad vi lovar.