Utfasning av kemikalier för en giftfri vardag

I november 2013 presenterade miljöminister Lena Ek propositionen "På väg mot en giftfri vardag - en plattform för kemikaliepolitiken". Regeringen satsar ytterligare resurser för att till 2020 minska exponeringen av farliga kemikalier i vardagen, med särskilt fokus på att skydda barnen. 
Även i Stockholm har man nu initierat ett arbete för en giftfri vardag. Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) har tagit initiativ till en plan för hur farliga kemikalier ska fasas ut ur Stockholms stads olika verksamheter. Största prioritet har getts åt verksamheter där barn exponeras såsom förskolor och skolor. Utifrån det arbetet har en kemikalieplan tagits fram och nu påbörjas arbetet med att inventera alla förskolor, skolor, förvaltningar och bolag i staden för att sedan fasa ut de farliga kemikalierna.
- - Farliga kemikalier håller på att växa till en av de allvarligaste miljöfrågorna. Jag är själv som förälder orolig över hur mina barn dagligen exponeras för kemikalier som vi inte vet hur de påverkas av. Det är naturligtvis oacceptabelt och det är dags att vi agerar, säger Per Ankersjö.
 
Här hittar du mer information om Centerpartiets arbete för en giftfri vardag
Här hittar du mer information om det arbete som pågår i regeringen kring en giftfri vardag