Farlig plast måste förbjudas

Vanliga plastprodukter innehåller farliga ämnen som i många fall utsöndras när vi kommer i kontakt med dem. Det visar en undersökning som Naturskyddsföreningen gjort och som ytterligare bekräftar Centerpartiets strävan för en giftfri vardag.
Tydligare märkning och ett förbud mot hormonstörande och cancerogena ämnen är några av de krav som Lena Ek och Centerpartiet tidigare ställt och som nu Naturskyddsföreningen med kraft ställer sig bakom. Det handlar om plastprodukter som vi omger oss med dagligen, alltifrån dockan som barnet leker med till plastmuggen som saften dricks ur på stranden. I ett inslag i SVT berättar föräldrar om svårigheten att göra rätt och om vikten av bra och tydlig information och märkning, precis det Centerpartiet hela tiden velat se.
- Man ska inte behöva vara kemist för att köpa giftfria produkter till sitt hem eller sina barn. Jag tycker att det inte är mer än rimligt att  att man som konsument enkelt kan ta reda på vad produkten man köper innehåller och det är också därför vi föreslagit ett FASS för kemikalier, säger Lena Ek som också med kraft driver frågan om att fasa ut de farliga kemikalierna.
- Giftiga och hormonstörande kemikalier ska förbjudas, det är min absoluta övertygelse. Den granskning som Naturskyddsföreningen gjort visar att det arbete vi i Centerpartiet och regeringen gör är rätt väg att gå, säger Lena Ek.
 
Läs mer om vår politik för en giftfri vardag.
Det är inte bara plaster som innehåller farliga kemikalier, även kläder innehåller gifter. Läs mer om giftfria kläder här.