Alliansen: Nu tar vi ytterligare steg för jobben

Vi vill att minst fem miljoner har ett jobb 2020. För det krävs breda reformer. Flyktingar bör få läsa SFI tidigare, och utländska akademiker bör få större möjlighet att utöva sitt yrke. Vårt mål kan bara nås med fler jobb, medan S arbetslöshetsmål kan nås utan ett enda nytt jobb, skriver Annie Lööf och övriga partiledare i Alliansen idag på DN Debatt.
 
Det som är vägledande för Alliansens politik är jobben. Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Jobben ger oss lön men också arbetskamrater och sommarsemester. Inte minst medföljer kunskap, utveckling och en trygghet att kunna forma sin egen vardag. Dessutom lägger jobben grund för ett mer jämställt samhälle.
Alliansregeringens reformer har gjort att arbetskraften växer. Över en kvarts miljon fler människor har fått jobb sedan 2006. Det är bara början. Vi vill nu att jobben ska bli ännu fler och komma fler till del
Några steg mot vårt nya jobbmål:
• Nyanlända ska kunna jobba och samtidigt studera vid Komvux.
• Översättning av utländska betyg och meriter ska ske snabbare.
• Personer med funktionsnedsättning som inte gått klart gymnasiet ska kunna gå studiemotiverande kurser på folkhögskola.
• Möjlighet till tillfälliga anställningar inom Samhall.
• Utökad satsning på Ung företagsamhet och Drivhuset.
• Översyn av starta eget-bidraget så att fler unga kan omfattas.
• Sänkt krav på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag
Alliansregeringens jobbpolitik har gett resultat. De som tidigare stod utanför arbetsmarknaden söker nu jobb och de som tidigare sökte jobb har i stor utsträckning fått ett jobb.
Alliansregeringen kommer aldrig att släppa tyglarna om Sveriges ekonomi. För att nå vårt jobbmål måste våra reformer få fortsätta verka, ihop med ett fortsatt bra jobb- och företagsklimat och en återhämtning som inte hämmas.
Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi är i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar och hur många äldre som jobbar. Jämfört med 2006 har över 250.000 fler människor ett jobb att gå till och utanförskapet har minskat med närmare 200.000. Vi sticker ut i Europa, men vi vill nå ännu längre.
Mot Sveriges starka utveckling står nu partier som saknar gemensamma förslag men som vill göra en skarp vänstersväng, särskilt gällande synen på arbetslinjen.
Socialdemokraternas politik döms ut av ledande forskare som jobbförstörande. Beräkningar visar att det kan handla om uppemot 80.000 försvunna jobb. Miljöpartiets politik kan handla om ett jobbminus på sammanlagt 70.000. Lägg till det deras motstånd mot tillväxt och en växande ekonomi och vi skulle behöva dra ner på resurserna till både skolan och sjukvården. Vänsterpartiet går till val på att människor ska jobba mindre. Höjda bidrag och högre skatter på jobb bedöms leda till uppemot 140.000 förlorade arbetstillfällen. Fram träder ett vänsteralternativ med en politik som skulle vara direkt skadlig för jobb och företag i Sverige.
Alliansregeringen tror att alla människor vill och kan bidra och vi vill att alla ska få möjlighet att göra det. Vi har presenterat flera nya förslag på vägen mot att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. Med dagens förslag tar vi ytterligare några steg.
 
Läs hela debattartikeln här.
Här hittar du Centerpartiets politik för jobben.