Sverige är ett miljöpolitiskt föredöme

Sverige är ett miljöpolitiskt föredöme i världen. Det stod klart när OECD presenterade en ny rapport om Sveriges miljöpolitik under onsdagen.
Flera saker står klara efter att rapporten presenterats, inte minst det faktum att Sveriges miljöarbete de senaste åren har utvecklats på ett mycket bra sätt.
- Sverige ses som ett föregångsland när det kommer till miljöbeskattning och användandet av ekonomiska styrmedel på miljöområdet. Vi ses som ett av få länder som lyckats höja de miljörelaterade skatterna och samtidigt sänka skattebördan på arbete, säger miljöminister Lena Ek.
Under de åtta år som alliansregeringen haft makten och Centerpartiet innehaft miljöministerposten har Sveriges miljö- och klimatarbete kraftigt gått framåt. Det handlar om alltifrån fler områden för naturskydd till minskade koldioxidutsläpp och en tiofaldig utökad vindkraftproduktion. Över 50% av Sveriges energiproduktion kommer idag från förnybar energi.
- Precis som OECD säger så tillhör Sverige den industrialiserade världens minst koldioxidintensiva ekonomier och har näst lägst utsläpp av alla OECD-länder vilket visar att de satsningar vi gjort gett resultat, säger Lena Ek.
Samtidigt som Sverige gjort stora framsteg finns mycket kvar att göra och Lena Ek är tydlig med att man från regeringens sida redan vidtagit åtgärder som kommer att vässa miljöpolitiken ytterligare ett snäpp.
- Vi behöver arbeta mer med miljökvalitetsmålen, vilket OECD också påpekar. Men där har vi redan nu stegvis reformerat den fluffiga målstruktur som Socialdemokraterna satte på plats 1999 och gjort om det så att det bättre svarar mot det faktum att så många miljöproblem helt enkelt inte kan lösas enbart på nationell nivå, säger Lena Ek.
Läs mer om OECD på regeringens hemsida.