Ådahl: Stor potential för grön skatteväxling

Det finns en stor potential för grön skatteväxling, inte minst genom skatteväxling för bilar. Det anser Martin Ådahl, Centerpartiets chefekonom som ansvarade för ett seminarium i riksdagen på temat idag. Skatteväxling för bilar, Bonus –malus, går kort ut på att en skatt läggs på nyregistrerade bilar som anses mer skadliga för miljön medan en premie läggs på nyregistrerade bilar som är mindre skadliga. ”Systemet belönar alltså den mer miljövänliga bilen medan den mer utsläppstunga bilen straffas”, säger Martin Ådahl. På seminariet presenterades rapporten ”Potential för grön skatteväxling – sammanställning av olika expertförslag” där huvudfokus ligger på just Bonus-malus. Dessutom innehåller rapporten en sammanställning av potentialen för grön skatteväxling, något som också diskuterades på seminariet. I rapporten framgår det att spannet för potentialen är mycket brett, från 2,1 miljarder kronor till 8,5 miljarder kronor per år. ”Det är tydligt att det finns en mycket stor potential för skatteväxling. Det är extra intressant i ett läge där minskningen av utsläppen av växthusgaser går alldeles för långsamt och de globala förhandlingarna inte förmår bromsa klimatkrisen”, säger Martin Ådahl.
Du kan läsa hela rapporten här: grön skatteväxling