Arbetet för en Giftfri vardag fortsätter

Idag tog miljöminister Lena Ek emot Kemikalieinspektionens redovisning av det fortsatta arbetet med en Giftfri vardag. Uppdragen som Kemikalieinspektionen fått ingår i regeringens satsning på en handlingsplan för Giftfri vardag som påbörjades 2010. 
– Vi konsumenter ska vara trygga med att de produkter vi köper till våra barn, maten vi äter och kläderna vi har på oss, inte är skadliga för oss eller vår miljö. Regeringen har därför gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att presentera hur de fortsatt ska arbeta med att skapa en giftfri vardag med fokus på barnen, säger miljöminister Lena Ek.
Regeringens ambitioner att fasa ut farliga kemikalier har stärkts och i budgetproposition för 2014 har regeringen beslutat om ytterligare resurser för en fortsatt satsning på handlingsplanen till 2020. Totalt anslås över 200 miljoner kronor de kommande åren för en giftfri vardag.
 
Läs mer om vår politik för en giftfri vardag och giftfria kläder.