Du måste börja ge svar Stefan Löfven

I dag hålls terminens sista partiledardebatt i riksdagen – och den sista före valet. Alliansens partiledare kräver svar på 15 frågor som splittrar oppositionen av Stefan Löfvén. Det skriver de idag på Aftonbladets debattsida.

Sverige står starkare än på många år. Jämfört med 2006 har över 250 000 fler människor ett jobb att gå till, och det är bara början. Antalet arbetade timmar ökar och svensk ekonomi växer. Vi vill att jobben ska bli ännu fler och att vi tillsammans fortsätter att skapa mer resurser till välfärden, skriver partiledarna Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund och Göran Hägglund. De påpekar stora skillnader i politik, visioner och valfrågor inom oppositionen och listar 15 frågor som splittrar den.


”Det är dags för Stefan Löfven och Socialdemokraterna att ta väljarnas oro på allvar och börja ge besked”, skriver de.


Frågorna som splittrar oppositionen:


1. Ska arbetstiden förkortas?
2. Ska svenska jobb gå till svenskar först, genom skärpta regler för arbetskraftsinvandring?
3. Ska Förbifart Stockholm stoppas?
4. Ska överskottsmålet slopas?
5. Ska det införas en lastbilsskatt, som beskattar avstånd men inte utsläpp?
6. Hur många kärnkraftsreaktorer ska stängas redan under nästa mandatperiod?
7. Ska friåret, med ett års bidrag för att inte jobba, återinföras?
8. Ska försvarsanslagen sänkas?
9. Från vilken årskurs ska vi ha betyg i skolan?
10. Hur mycket dyrare ska det bli att anställa unga?
11. Med hur mycket ska inkomstskatterna höjas?
12. Ska fastighetsskatten återinföras?
13. Ska restaurangmomsen höjas?
14. Ska Rut-avdraget slopas?
15. Ska barn och föräldrar inte längre ha rätt att välja skola?
Avslutningsvis skriver Alliansens partiledare att jobben är absolut viktigast.
”Vi förbereder oss tillsammans och går till val med gemensamma förslag för hur jobben ska bli fler och Sverige blir ett ännu bättre land att leva i”.