Hatt: Slopa skatten på miljödiesel

Sveriges förslag att införa kvotplikt för biodrivmedel har stött på patrull i EU-kommissionen och kommer därför inte att införas. Men för att inte tappa tempo i omställningen mot mer förnybart i samhället föreslår Alliansen nu att skatten på miljödiesel slopas. Det skriver energiminister Anna-Karin Hatt och finansminister Anders Borg idag på DI debatt.
När Alliansen tillträdde 2006 var andelen förnybara drivmedel i vägtransporterna cirka 3 procent. Förra året, 2013, hade den andelen ökat till nästan 10 procent. Med den utvecklingen i backspegeln vill Alliansen fortsätta arbetet för att minska utsläppen, trots att EU-kommissionen säger nej till införande av kvotplikt för biodrivmedel.
HVO är ett förnybart dieselbränsle som har mycket god klimatprestanda, och som dessutom har en sådan kemisk sammansättning att det kan användas direkt i befintliga dieselmotorer. Utvecklingen av HVO går nu oerhört fort, och bara på några år har de tillgängliga volymerna HVO mångdubblats. Därför vill vi, genom att ta bort 15-procentsreglen och skattebefria all HVO, skapa förutsättningar för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel.
Det här blir ännu ett tydligt steg framåt i Alliansregeringens omställning till hållbara transporter, skriver Hatt och Borg.
 
*Bakgrunden är att EU-kommissionen anser att regeringens förslag på en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel och ändrad beskattning innebär ”dubbelt stöd” och kommissionen vill därför att Sverige väljer antingen det ena eller det andra. Regeringen föreslår nu i stället att dessa förslag slopas till förmån för slopad skatt på biodiesel.