Lena Ek: Nu blir det enklare för hushållen att sopsortera

Genom att skärpa kraven på producenterna och renodla samt förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningar och returpapper kommer det bli lättare för hushållen att sortera ut sitt avfall.
Lena Ek och regeringen vill höja återvinningsmålen och införa tillståndspliktiga insamlingssystem. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer.

- Målet för oss har varit att hitta ett system som är enkelt för hushållen och andra att delta i och som möjliggör att mer avfall kan återvinnas, säger miljöminister Lena Ek.


Regeringen föreslår att dagens ansvar för insamling av förpackningar och returpapper även fortsättningsvis ska ligga på producenterna. Ansvaret renodlas och förtydligas, mer avfall återvinns och tillståndspliktiga insamlingssystem införs med en förbättrad uppföljning och tillsyn över producentansvaret.
- Med dessa förslag kommer vi göra det lättare för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och returpapper i sitt avfall, säger miljöminister Lena Ek.