Offensiva satsningar i vårbudgeten

När vårbudgeten idag klubbas igenom i riksdagen är det en politik som för Sverige framåt. Med satsningar på bland annat landsbygden, bredband och företagande innehåller budgeten en närodlad politik för jobben och stärkta offentliga finanser. - Centerpartiet och Alliansen har i budget för budget lagt fram offensiva satsningar för att stärka Sverige på resan in i framtiden. Det är satsningar som stärker förutsättningarna för jobben och den gröna omställningen i hela landet, säger Per Åsling, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson. I budgeten ryms satsningar som exempelvis utbyggnad av bredband på landsbygden, femdubblat stöd till kommersiell service och minskade kostnader för sjuklöner. Ska jobben komma behöver det bli både enklare och billigare att anställa, något de sänkta kostnaderna för sjuklön starkt kommer att bidra till. - Med ett högkostnadsskydd som gäller redan för de första dagarna när medarbetarna är sjuka minskar vi risken för små företag att nyanställa och gör det lättare för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb, säger Per Åsling. Läs mer om centerframgångarna i vårbudgeten