Annie Lööf: Färre åtgärder leder till fler jobb

Färre åtgärder leder till fler jobb. Det visar en ny rapport från Centerpartiet som släpps i samband med dagens ekonomiska seminarium. Vi behöver minska på åtgärdspolitiken, skriver Annie Lööf idag på DN Debatt.
Sverige har klarat sig väl genom de senaste årens kris, inte minst om vi jämför med många andra länder. Däremot har krisen slagit oss ojämnt och i vissa områden i Sverige, särskilt förorterna, har drabbats hårt av utanförskap. Det finns stora möjligheter att göra något åt utanförskapet som drabbar främst många unga hårt och analysföretaget WSP har visat att 240 000 människor skulle kunna gå från utanförskap till jobb. Särskilt ser vi med oro på de unga, ofta unga män, som aldrig haft ett jobb, inte har en avslutad gymnasieutbildning och som saknas i statistiken. Sedan tidigare vet vi att räddningen för dessa inte är fler åtgärder utan sänkta skatter på jobb och företagande. Därför presenterar Centerpartiet idag en rapport med förslag på hur vi ska minska utanförskapet och istället skapa fler jobb. I reformagendan finns bland annat:

  • Inför en lärlingslön
Nästan 10 procent av de unga i åldern 16-25 år varken arbetar eller studerar. Vi behöver granska den verktygslåda vi arbetat med hittills och fråga oss hur vi kan sänka trösklar för dessa unga att komma in till studier och jobb. Därför vill vi införa riktiga lärlingsutbildningar med betald lärlingslön. Det skulle motivera unga att lära på jobbet samtidigt som det skapar drivkrafter för företagen att anställa lärlingar.
  • Ersätt ineffektiva åtgärder
Det behövs insatser så att även de som står långt ifrån arbetsmarknaden slussas till riktiga jobb. I ett första steg bör etableringslotsarnas uppdrag renodlas till att hjälpa nyanlända till jobb. Dessutom behöver vi släppa in organisationer som bemanningsföretag, som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering.
  • Banta åtgärderna på Arbetsförmedlingen
Redan nu kan åtgärderna på Arbetsförmedlingen bantas med 3 miljarder kronor. Idag satsas stora resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte leder till varaktiga jobb. Samtidigt är trösklarna till arbetsmarknaden och kostnaderna för att anställa fortfarande alltför höga.
  • Inför jobbfixarpeng och bredda YA-jobben
I stället för dagens statliga Arbetsförmedling vill vi införa en jobbfixarpeng där den som söker arbete kan vända sig till valfri arbetsförmedlare. De fristående arbetsförmedlarna erhåller en peng när de tar sig an en jobbsökande, men merparten av jobbfixarpengen betalas till förmedlaren när den arbetslöse fått varaktigt jobb i 1-2 år. Dessutom vill vi bredda YA-jobben så att de också omfattar långtidsarbetslösa.
Här kan du läsa hela debattartikeln